Welkom!

Op veel scholen worden de mogelijkheden van de aanwezige computers, tablets en digitale schoolborden nog niet ten volle benut. Daar blijven kansen liggen! ICT biedt immers mogelijkheden om het onderwijs meer eigentijds, attractief en effectief te maken. Met de inzet van ICT is eenvoudig in het aanbod te differentiëren en kan het onderwijs verregaand worden gepersonaliseerd.

Daarnaast zien scholen zich voor de taak gesteld de kinderen voor te bereiden op een leven in de 21e eeuw en hen meer vertrouwd te maken met ict. Het is daarbij ook van belang dat scholen kinderen helpen mediawijs te worden.

Het is onze stellige overtuiging dat behalve ICT IN ONDERWIJS ook ONDERWIJS IN ICT noodzakelijk is. Daarom verzorgen we presentaties, studiedagen, trainingen, workshops, inspiratiesessies en gastlessen op het gebied van digiborden, digitale leermiddelen, webtools, programmeren, robotica, maker education en 3D-printen. We begeleiden scholen bij het ontwikkelen van visie, het uitzetten van leerlijnen en het formuleren van beleid.

Wat mogen we voor u betekenen?