Our Blog

In aanloop naar CodeWeek 2015

Het zal 1985 of 1986 geweest zijn toen ik met een collega en een paar ouders Stichting Chelonia oprichtte. Ik werkte in die tijd op basisschool Klimop in Eindhoven. De school had beschikking over een aantal MSX-computers en de leerlingen van toen mochten ondermeer rekenen, spelling en topografie oefenen op de computers. Daarnaast leerden ze gebruikmaken van de eenvoudige tekstverwerkers als ‘Home-Office’ of “Ease’. Vanuit Stichting Chelonia ontwikkelden we de methode “Spelenderwijs wijs met MSX-Logo”

Digitale vaardigheden en het curriculum

Programmeren is in een aantal Europese landen al een (verplicht) vak op school: in Bulgarije, Cyprus, Estland, Finland, Griekenland, Groot-Brittannië, Polen, Portugal, Tsjechië, Zweden… In ons eigen land zijn ook steeds meer mensen en organisaties het er over eens: kinderen moeten leren programmeren. Al in 2013 pleitte ook Neelie Kroes, in haar toenmalige rol als Eurocommissaris Digitale Agenda, daarvoor: “Programmeren is het nieuwe lezen en schrijven”. In het Verenigd Koninkrijk is programmeren (computing) sinds september

Seats2Meet, Eindhoven Strijp-S

Thuis werken is niet altijd gemakkelijk. Dat geldt in ieder geval voor mij. Terwijl ik eigenlijk bezig wil en moet zijn met werkzaamheden voor mijn onderneming, is de verleiding om tussentijds bijvoorbeeld huishoudelijke taken te verrichten vaak niet te weerstaan. Een vol aanrecht, een wasmachine die met een weinig subtiele piep laat weten dat het programma klaar is, de noodzaak om boodschappen te doen en de minstens morele verplichting om voor het gezin een lekkere