Diensten

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) kan het onderwijs aantrekkelijker en effectiever maken. Kán! Toch is het nog niet optimaal geïntegreerd in de school. Mogelijk omdat het de school aan middelen of de leerkrachten aan deskundigheid ontbreekt. Misschien ook omdat het bestaande curriculum onvoldoende ruimte biedt.

ICT IN ONDERWIJS | ONDERWIJS IN ICT (IIOOII) wil scholen helpen met het succesvol inzetten van ICT. Het aanbod omvat onder meer trainingen en workshops rondom het (didactisch) gebruik van digiborden, web 2.0-tools, lessen mediawijsheid, de inzet van tablets en leerlijnen computervaardigheden, programmeren, robotica en maker education.