Computervaardigheden

Kinderen komen al op jonge leeftijd met met computers, tablets en nieuwe media in aanraking. Heel gemakkelijk, en vaak zonder uitleg door volwassenen, leren zij apparaten bedienen en programma’s en apps gebruiken.

Toch beschikken ze lang niet allemaal over de noodzakelijke of wenselijke digitale vaardigheden. Werkstukken worden bijvoorbeeld gemaakt in Word, Pages of Open Office terwijl maar een klein deel van de basisfunctionaliteit wordt beheerst. Datzelfde geldt voor presentatiesoftware als bijvoorbeeld Powerpoint, Keynote en Prezi. Er zijn veel vragen waar onvoldoende aandacht voor is: Waar sla ik bestanden op? Hoe maak ik een backup? Hoe kan ik bestanden uitwisselen? Hoe ga ik om met updates? Wat als ik een systeemmelding of een foutmelding krijg?

De meest elementaire vaardigheid op de computer is waarschijnlijk typen. Toch leren niet alle kinderen dat als vanzelfsprekend.

Samen met scholen geven we vorm aan een leerlijn digitale vaardigheden die een plaatsje krijgt naast mediawijsheid, programmeren, robotica en maker education.