Mediawijsheid

Al sinds 2006 hebben scholen wettelijk de opdracht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Digitale of ict-geletterdheid en mediawijsheid zijn daar onbetwist onderdeel van. Maar wat is dat nou precies, mediawijsheid?

Onder mediawijsheid wordt volgens de definitie van Mediawijzer.net verstaan: “De verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving.”

Er zijn voor leerlingen tal van activiteiten en lesprogramma’s waarin aandacht wordt gegeven aan mediawijsheid. Daarbij wordt er echter veelal van uitgegaan dat leerkrachten zélf in voldoende mate mediawijs zijn om de lessen te begeleiden. Dat is echter niet altijd terecht…

ICT IN ONDERWIJS | ONDERWIJS IN ICT helpt scholen met het ontwikkelen van mediawijsheid. Daarbij dient het document “10 mediawijsheid competenties” van Mediawijzer.net als kompas…

  1.    Inzicht hebben in de medialisering van de samenleving
  2.    Begrijzen hoe media gemaakt worden
  3.    Zien hoe media de werkelijkheid kleuren
  4.    Apparaten, software en toepassingen gebruiken
  5.    Oriëntatie binnen mediaomgevingen
  6.    Informatie vinden en verwerken
  7.    Content creëren
  8.    Participeren in sociale netwerken
  9.    Reflecteren op het eigen mediagebruik
  10.    Doelen realiseren met media

 

Aangesloten bij mediawijzer

 

ICT IN ONDERWIJS | ONDERWIJS IN ICT
is netwerkpartner van Mediawijzer.net