Programmeren

In Estland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk is programmeren een verplicht vak. Bij haar afscheid als eurocommissaris Digitale Agenda stelde Neelie Kroes eind 2014 nog dat programmeren ook een verplicht vak op Nederlandse basisscholen moet worden. Ze zei het essentieel te vinden dat kinderen al op jonge leeftijd leren programmeren en noemde het coderen ‘het lezen en schrijven van de toekomst’.

De Stichting Leerplan Ontwikkeling (adviseur OCW) werkt aan een advies over hoe Nederland de digitale geletterdheid weer terugkrijgt in de klas. En deskundigen van binnen en buiten het onderwijs denken in het initiatief #onderwijs2032 van OCW over toekomstbestendig onderwijs. Dat moet in 2017 leiden tot nieuwe kerndoelen en eindtermen.

Er zijn al bevlogen leerkrachten en ouders die op eigen initiatief met de kinderen aan het programmeren zijn geslagen. Fantastisch! Alleen is het leren programmeren daarmee nog voorbehouden aan de happy few. En in plaats van doorlopende leerlijnen zien we nog te vaak doodlopende leerlijnen…

ICT IN ONDERWIJS | ONDERWIJS IN ICT helpt scholen bij het opzetten van een leergang programmeren die optimaal aansluit bij de visie van de school.

Moeten alle kinderen dan programmeurs worden?

Neen, het doel van leren programmeren op de basisschool is nadrukkelijk niet van alle kinderen programmeurs te maken! Door te leren programmeren, begrijpen de kinderen meer van de technologie die een steeds belangrijkere rol speelt in hun leven.

Door kinderen te leren programmeren, werk je bovendien aan en met de 21th century skills:

  • samenwerken
  • probleemoplossend vermogen
  • ict-geletterdheid
  • creativiteit
  • kritisch denken
  • communiceren
  • sociale en culturele vaardigheden
  • gestructureerd denken (‘computational thinking’)

Daarnaast: programmeren heeft een grote fun-factor. Kinderen, ook meisjes, ervaren dat techniek heel leuk kan zijn.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op…