Tablets en Apps

Steeds vaker en steeds meer scholen oriënteren zich op de inzet van tablets in de klas. Vaak ter vervanging van de reeds aanwezige desktops of als aanvulling daarop. Ook staat het ‘gedoogbeleid’ ten aanzien van het gebruik van tablets en smartphones in de klas hoog op de agenda van vergaderingen.

Het gebruik van tablets biedt veel voordelen ten opzichte van computers en laptops. Ze zijn wat voordeliger; gebruikers zijn mobiel en er zijn heel veel goede apps beschikbaar. Het gebruik van tablets kan een verrijking zijn van het onderwijs. Er komt meer interactie; er komt een andere dynamiek in de klas. Leerlingen laten zich gemakkelijker motiveren. Maar er zijn ook nadelen. De processors van tablets zijn wat minder krachtig en toetsenborden zijn niet altijd voorhanden.

Enkele van de vele vragen die zich dan aandienen: Kiezen we voor het concept van BYOD (bring your own device) of schaffen we als school tablets aan? En doen we dat dan voor álle leerlingen in álle groepen? En welk besturingssysteem verdient voorkeur: iOS, Android of Windows? Blijven methodes voortaan in de kast? Over welke vaardigheden moeten de leerkrachten beschikken? Hoe zetten we de tablets precies in? Hoe beheren we de tablets? En wie doet dat?

Na het beantwoorden van deze vragen – of beter: synchroon daaraan – komt de keuze van de in te zetten apps. Ook bepaald geen sinecure. Het aanbod is duizelingwekkend! Gelukkig zijn er sites als Eduapp en Tabletportaal die enigszins de weg wijzen.

Het blijkt lastig, al voorafgaand aan de feitelijke inzet van extra devices, visie en beleid daarop te formuleren. Aan de andere kant wordt innovatie niet bewerkstelligd enkel door het aanschaffen van tablets…

ICT IN ONDERWIJS | ONDERWIJS IN ICT is scholen graag van dienst bij de oriëntatie op en de implementatie van tablets in de klas. Samen met teams gaan we op zoek naar de best passende oplossingen.