In aanloop naar CodeWeek 2015

Het zal 1985 of 1986 geweest zijn toen ik met een collega en een paar ouders Stichting Chelonia oprichtte. Ik werkte in die tijd op basisschool Klimop in Eindhoven. De school had beschikking over een aantal MSX-computers en de leerlingen van toen mochten ondermeer rekenen, spelling en topografie oefenen op de computers. Daarnaast leerden ze gebruikmaken van de eenvoudige tekstverwerkers als ‘Home-Office’ of “Ease’.

Vanuit Stichting Chelonia ontwikkelden we de methode “Spelenderwijs wijs met MSX-Logo” omdat we meenden dat kinderen moesten leren programmeren. De taal Basic vonden we niet zo geschikt voor de eerste stappen op programmeergebied maar Logo daarentegen was laagdrempelig want in Nederlands en grafisch. Onze methode werd gebruikt op slechts enkele tientallen scholen.

We zijn nu dertig jaar verder. MSX en Logo zijn retro! De actualiteit laat zien dat de computers in het basisonderwijs voornamelijk worden ingezet voor tekstverwerking, het maken van presentaties, het raadplegen van bronnen en om sommen te automatiseren. Daarmee programmeren we in feite met de computer de kinderen. De echte waarde van de moderne technologieën zit ’m echter in de omgekeerde werkelijkheid waarin kinderen de technologie programmeren. Dát moeten ze leren!

De wereld waarin onze kinderen opgroeien, wordt meer en meer gedomineerd door een digitale werkelijkheid. Ongeacht wat we daarvan vinden. De wereld van nu is al voor een aanzienlijk deel virtueel. En de fysieke wereld is vol technologie: slimme telefoons, horloges en brillen, drones, 3D-printers, domotica. Op niet al te lange termijn komen daar vast robots voor kankerdiagnose, voedselprinters en zelfrijdende auto’s bij. Al die technologie zal met internet verbonden zijn (the internet of things). Maar… die technologieën moeten ook geprogrammeerd worden.

Volgens Neelie Kroes ontstaat een ongekend tekort aan talenten die kunnen programmeren of coderen. Zij is dan ook ambassadeur van StartupDelta dat, tijdens het Onderwijsfestival van mei 2015, het CodePact initieerde met de ambitie om van alle Nederlandse kinderen krachtige, zelfstandige denkers te maken door ze onder andere te leren programmeren. Zo worden kinderen maximaal digitaal ontwikkeld en voorbereid op de toekomst. In de doelen van het manifest CodePact staat onder meer: alle kinderen de kans bieden te leren programmeren; kinderen de kans geven de technologie om hen heen te begrijpen; voorbeeld-leerlijnen digitale geletterdheid maken voor scholen; scholen helpen met het professionaliseren van leraren en het imago van programmeren verbeteren en versterken. Het CodePact loopt van 1 april 2015 tot 1 januari 2017. Het beoogt 400.000 kinderen te onderwijzen in coderen. Bij aanvang van CodeWeek 2015 wordt het actieplan gepresenteerd.

De CodeWeek is een initiatief uit 2013 van voormalig vicepresident van de Europese Commissie Neelie Kroes’ en haar Young Advisors. Het is een campagne die leerlingen en leraren in basis- en voortgezet onderwijs laat kennismaken met programmeren. De CodeWeek wil ook kinderen stimuleren om zélf met programmeren aan de slag te gaan.

De CodeWeek 2015 vindt plaats van 10 tot en met 17 oktober. Niet alleen in Nederland maar in vrijwel heel Europa. In de CodeWeken van 2013 en 2014 werden meer dan 1300 programmeer-evenementen georganiseerd in 26 deelnemende Europese landen. En in 2014 viel bij 300.000 kinderen de DigiDuck, een editie van Donald Duck geheel gewijd aan programmeren, op de deurmat.

Om als school met een of meer groepen deel te nemen aan de CodeWeek zijn er tal van mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld als school zelf een code event organiseren. Van de website codeweek.nl kan een toolkit worden gedownload om het evenement vorm te geven. In de codedatabase op die site staan ook legio programmeermogelijkheden. Ook op de website codekinderen.nl van Kennisnet en Mijn Kind Online kunnen kinderen proeven aan verschillende aspecten van programmeren en krijgen ze de kans hun digitale talenten te ontdekken en te ontwikkelen. En de website mediawijsheid.nl verwijst ook naar diverse apps, sites en lespakketten op het gebied van programmeren.

Om teams op weg te helpen met het thema programmeren, biedt ICT IN ONDERWIJS | ONDERWIJS IN ICT, in collegiale samenwerking met netwerkpartner ictLESKISTEN, gedurende de maanden september en oktober de workshop “Introductie programmeren” voor een verlaagd tarief. Tijdens de CodeWeek geven we gastlessen programmeren en robotica met Dash & Dot. Voor meer informatie: Contact