Kids Moving the World

Met verschillende educatieve programma’s wil Kids Moving the World bij kinderen op basisscholen bewustzijn creëren omtrent een aantal belangrijke wereldvraagstukken zoals honger, armoede, gezondheid, samen leven en duurzaamheid om zo een bijdrage te leveren aan hun wereldburgerschap.

Kids Moving the World heeft lespakketten ontwikkeld voor onder meer landen uit regio’s met een voedselproblematiek: Cambodja, Nicaragua en Tanzania. In de lesprogramma’s is gekozen voor een mondiale benadering waarbij meerdere aspecten van een samenleving worden bekeken. Uitgangspunt is hoe het het dagelijks leven van kinderen er uitziet. Dit wordt voor groep 5/6 uitgewerkt op lokaal niveau (dorp) rondom thema’s als school, thuissituatie, voedsel en spel. Voor groep 7/8 ligt het accent meer op een regio/het land als geheel en staat het reizen door een land centraal. Het lespakket bestaat uit een handleiding en een leerlingenboekje.

De lessen worden steeds geïntroduceerd door een (vervolg)verhaal over een leeftijdgenootje uit het betreffende land. De kinderen maken kennis met bijvoorbeeld Njandi, Leon of Saman. Deze karaktertjes laten een stukje van hun land zien: hoe ze naar school gaan, wonen, leven en reizen.

Naast het lespakket krijgen de scholen een bezoek van een  Game Guide van Kids Moving the World  aangeboden. Het is de bedoeling dat deze na de voorbereidende lessen in de klas komt. De  Game Guide zal met de klas enkele aspecten van het lespakket verder uitwerken door middel van een spel. In het spel ligt de nadruk op het prikkelen van de leerlingen om na te denken over problemen, situaties van verschillende kanten te bekijken en met oplossingen te komen.

Namens ICT IN ONDERWIJS | ONDERWIJS IN ICT bezoekt Robert-Jan Pastoor in de rol van game guide jaarlijks vele scholen.

Logo blauwe cirkel

Terug