Stichting Roefelen

Roefelen is een van oorsprong Vlaams woord en betekent ‘snuffelen’ of ‘ontdekken’. Tijdens een jaarlijkse  Roefeldag kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd een kijkje nemen in de wereld van werkende volwassenen. Maar roefelen is niet alleen kijken; het is vooral dóen! Dus kinderen gaan die dag bij verschillende bedrijven helpen en kunnen het ene uur bijvoorbeeld leren ramen wassen zonder strepen te maken, het volgende uur een muurtje metselen en daarna nog leren masseren en een centrale verwarming ontluchten.

De Roefeldag was in 1991 een initiatief van de Koning Boudewijn Stichting, de afdeling Jeugdwerk van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de vijf Vlaamse Provincies.

Jantje Beton heeft het roefelen al aan het begin van de negentiger jaren naar Nederland gehaald en ondersteunde tot 2006 organisaties bij het organiseren van lokale Roefeldagen. In 2007 en daarna stopten veel lokale roefelcomité’s omdat zij niet zelfstandig, dat wil zeggen zónder faciliteiten van Jantje Beton, verder konden. Het aantal gemeentes waarin geroefeld kon worden, daalde van 160 naar ongeveer 30. Dat had overigens ook te maken met gemeentelijke herindelingen.

Sinds 2011 ondersteunt de Stichting Roefelen lokale roefelorganisaties bij de organisatie van Roefeldagen. Het aantal gemeenten waarin geroefeld kan worden, is sindsdien weer stijgende.

ICT IN ONDERWIJS | ONDERWIJS IN ICT participeert in de organisatie van de Roefeldag in Oirschot en Spoordonk en heeft een zetel in het bestuur van de landelijke Stichting Roefelen.

LogoRoefelen2

Terug